Bokhäck

Bokhäcken (Fagus sylvatica) är populär på grund av dess vackra bladverk som håller fast vid växterna även på vintern. Detta gör bokhäcken, tillsammans med ligiten, till en av de få lövskyddsplantorna som ändå är lämpliga för en integritetshäck. Grön bok och röd bok (Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’) trivs på sandjordar som inte är för våta. Vill […]